Iedere werkgever zal bij het voeren van een Arbobeleid preventieve maatregelen moeten nemen en dan kan een VCA cursus een goed middel zijn. Vallen, lawaai, brand, vergiftiging, beknelling, vallende voorwerpen, bewegende delen, straling, ontploffing zijn een greep aan gevaren die op het werk plaats kunnen vinden. Naast de identificatie van gevaren is het nemen van maatregelen net zo belangrijk. Je medewerkers aantoonbaar goed opleiden hoort daar ook bij. SafetyNet Educations biedt vanaf vandaag een E-learning VCA Basis.

Onze wetgeving verlangt dat risico’s op het werk primair bij de bron aangepakt worden, teneinde oorzaak van het probleem weggenomen wordt. Het gaat daarbij allereerst om brongerichte maatregelen, zoals het wegnemen van de oorzaak en het voorkomen en als tweede om het beperken of verminderen van het risico zoals geschikte werkmethoden en arbeidsmiddelen. Wanneer er dan nog risico’s bestaan dan resten nog persoonlijke beschermingsmiddelen. Onderzoek toont aan dat in 80% van de gevallen onveilige handelingen het ongeval veroorzaakt hebben en in 20% van de gevallen het gaat om een onveilige situatie. Een onveilige situatie is een moment waarin gewerkt wordt zonder dat aan alle voorwaarden voor het veilig werken is voldaan hetgeen kan leiden tot een ongeval. Denk daarbij aan een werkvloer waar veel rommel op ligt of een geblokkeerde vluchtweg. Een onveilige handeling is een moment waarbij niet volgens de veiligheidseisen wordt gewerkt  hetgeen kan leiden tot een ongeval. Denk daarbij aan kapot gereedschap of dat gereedschap onjuist gebruiken. Onveilige situaties en onveilig handelen komen uitgebreid in de cursus aan de orde.

Ook geinteresseerd in de E-learning VCA Basis? De cursus is één van de voordeligste manieren om uzelf of uw medewerkers te laten scholen en aantoonbaar opgeleid te laten zijn.