Als VCA specialisten brengen we van tijd tot tijd graag eens een onderwerp onder de aandacht. Regelmatig wijzen we op de noodzaak van een werkvergunningensysteem. Een werkvergunningensysteem is een formeel vastgelegd proces, dat wordt gebruikt om werkzaamheden te controleren welke als potentieel gevaarlijk zijn aangemerkt. Het is ook een communicatiemiddel tussen locatie-/installatiemanagement, fabriekssupervisors en operators en degenen die het gevaarlijke werk uitvoeren. Essentiële kenmerken van werkvergunningen. In veel gevallen wordt het gebruik voor externe contractors en hun medewerkers. In onze E-learning VCA Basis en Vol gaan we nader in op de werkvergunning.

De termen ‘werkvergunning’, ‘vergunning’ of ‘werkvergunning’ verwijzen naar het papieren of elektronische certificaat of formulier dat wordt gebruikt als onderdeel van een algemeen werksysteem en dat door een bedrijf is ontworpen om te voldoen aan zijn specifieke behoeften.

Essentiële kenmerken van de werkvergunning zijn:

  • Duidelijke identificatie van wie bepaalde taken mag autoriseren (en eventuele beperkingen aan hun bevoegdheden) en wie verantwoordelijk is voor het specificeren van de nodige voorzorgsmaatregelen;
  • Training en instructie in de afgifte, het gebruik en de sluiting van vergunningen;
  • Monitoring en audit om ervoor te zorgen dat het systeem werkt zoals bedoeld;
  • Duidelijke identificatie van de soorten werk die als gevaarlijk worden beschouwd;
  • Duidelijke en gestandaardiseerde identificatie van taken, risicobeoordelingen, toegestane taakduur en aanvullende of gelijktijdige activiteit en beheersmaatregelen.

Een werkvergunningensysteem heeft tot doel ervoor te zorgen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de risico’s van een bepaalde baan of gelijktijdige werkzaamheden op de bouwplaats. Of het nu handmatig of elektronisch wordt gegenereerd, de vergunning is een gedetailleerd document dat bepaalde mensen machtigt om specifieke werkzaamheden op een bepaalde locatie op een bepaald tijdstip uit te voeren, en dat de belangrijkste voorzorgsmaatregelen beschrijft die nodig zijn om de klus veilig te voltooien.

Interesse in onze E-learning VCA Basis? U bestudeert in korte alle relevante onderwerpen voor het examen. Geheel in eigen tijd en eigen tempo. Vervolgens doet u examen.