Over de E-learning B-VCA

Voor slechts € 49,- neemt u deel aan deze cursus!

Werkt u of gaat u operationeel werk verrichten met een verhoogd risico op lichamelijk letsel en/of bij een VCA basis gecertificeerd bedrijf of instelling? Dan wordt u door de opdrachtgever op locatie waarschijnlijk verplicht gesteld om over een VCA certificaat te beschikken. VCA staat in letterlijke betekenis voor: VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Bent u werknemer of heeft u werknemers? Dan zijn moeten zij in het bezit zijn van een geldig VCA Basisveiligheid diploma. Via deze site doorloopt u het in de navolgende 10 hoofdstukken de lesstof, waarbij u na ieder hoofdstuk een aantal testvragen beantwoordt. Heeft u alle vragen beantwoordt dat kunt u zich opgeven voor een examen bij u in de buurt.

 

De volgende hoofdstukken komen in deze E-learning VCA aan de orde:


Module 1 : 
Arbowet en -regelgeving.

Module 2: Veiligheid, risico’s en preventie.

Module 3: Werken met gevaarlijke stoffen.

Module 4: Brand en explosiegevaar.

Module 5: Elektriciteit.

Module 6: Gereedschappen en machines.

Module 7: Hijsen en tillen.

Module 8: Werken op hoogte.

Module 9: Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Module 10: Werken in besloten ruimtes en werkvergunningen.

Na het doorlopen van alle modules meldt u zich aan voor het examen.
U kunt zich ook voordat u de modules doorloopt al opgeven. De lesstof blijft tot een jaar voor u beschikbaar.

Registreren:

Na aanmelding voor de cursus ontvangt u een bevestiging dat u zich voor de cursus hebt geregistreerd. Na betaling kunt u de cursusbrief meteen downloaden om de cursus te starten. Vergeet niet de cursusbrief naar de andere deelnemers te sturen.

Aanbevolen? Definitief! De cursus is al door veel studenten gevolgd en gewaardeerd. We kunnen het niet eenvoudiger maken.

Registreer u en uw medewerkers nu: meld u aan.

Direct inloggen? Klik hier

 

Examen doen:

Het B-VCA diploma is voor een duur van 10 jaar geldig. De geldigheid van het diploma kan iedere keer met 10 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen. Het volgen van E-learning vooraf zorgt voor een goede voorbereiding.

Het B-VCA examen bestaat uit theorie vragen die via computer afgenomen worden. De duur van het examen is 60 minuten. De kosten voor het examen zijn € 69,50 per cursist. U meldt zichzelf aan, dat doen wij niet voor u. U kunt dus zelf plaats en tijd reserveren.

Bij het VCA examen dient u een geldig identiteitsbewijs bij u te hebben. Wanneer u  het examen met een voldoende afsluit krijgt u het diploma voor Basisveiligheid VCA. Binnen 5 werkdagen na afloop van het examen is het diplomanummer van geslaagde cursist opgenomen in het Centraal Diploma Register.