De Injury Frequency (IF), ook wel eens ongevallenfrequentie-index genoemd, is het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet dat in een bepaalde periode plaatsvindt, gedeeld door het aantal arbeidsuren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet per 1.000.000 gewerkte manuren, uitgedrukt als ongevallenfrequentie-index.

IF (Frequentie) = aantal ongevallen met verzuim/werkverlet x 1.000.000 / aantal gewerkte uren. Het gaat om ongevallen met verzuim/werkverlet van het totale bedrijf of van activiteiten van de organisatorische eenheid, waarvoor een VCA-certificaat wordt aangevraagd, inclusief tijdelijke medewerkers.

In formule ziet het er als volgt uit:

IF = A x 1.000.000/t
A = het aantal ongevallen met verzuim/werkverlet in een bepaalde periode (meestal één jaar)
t = het totaal aantal arbeidsuren in een bepaalde periode (meestal één jaar)

De uitkomst van de IF is een genormeerd getal. De normering is dat er 1 miljoen manuren is gewerkt.
Bijvoorbeeld: A = 4 en t = 1.000.000 uren, dan  IF = 4 ongevallen x 1.000.000/1.000.000 uren = 4

Wordt er minder dan een miljoen uur gewerkt dan wordt de IF groter. Bijvoor-beeld bij  t = 100.000, dan wordt de IF gelijk aan 40.

Op deze wijze kunnen prestaties van bedrijven met elkaar vergeleken worden. Immers, als in plaats van 100.000 uren er 1.000.000 uren zouden zijn gewerkt, dan is het aannemelijk dat er 10 keer zoveel
incidenten zouden plaatsvinden.  Berekening aantal ongevallen met verzuim/werkverlet. Het eerste wat u als bedrijf moet weten, is het aantal ongevallen met verzuim/ werkverlet. Het liefst per kalenderjaar omdat dit een goed beeld geeft.

Ook geinteresseerd in onze E-learning VCA cursus?